Varighet av kurs:

Vi har to kursbolker før jul, og to etter jul,

tilsammen 4 bolker i året.

Hver bolk varer 8 uker, tilsammen 16 uker i halvåret.

Kursene foregår i Helsebad 1 (45 min)

og Helsebad 2 (50 min). 


I tillegg har vi sommertrening ut i fra etterspørsel

Klikk på navnet til instruktøren for å lese mer om instruktøren.