• Vi disponerer et basseng i Teglgården i Fossegrenda og to basseng i Pirbadet.
 • Du melder deg på et kurs og går primært på den dagen og tidspunktet du melder deg på, men du kan unntaksvis bytte tidspunkt ved fravær (etter avtale med instruktør, avhengig av at det er ledige plasser på tidspunktet du skal bytte).
 • Du kan også bytte fra Teglgården til Pirbadet og motsatt.
 • Alle instruktører holder et høyt faglig nivå med idrettsfaglig utdanning på høyskolenivå.
 • Vi har egne diagnosegrupper for Fibromyalgi, Brystkreft, Parkinson og MS, samt en egen Yoga og avspenningsgruppe i vann.
 • VÅRSEMESTER BOLK EN HAR LEDIGE PLASSER PÅ FØLGENDE PARTI:
  • Mandager kl 10:30, 11:30 (Helsebad 1) kl.12 (Helsebad 2)
  • Tirsdag kl. 12:00, 13:00 (Helsebad1)
  • Torsdager kl 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 (Helsebad1)
  • Torsdager kl 9:00, 10:00, 11:00(Helsebad2)