Ordinære grupper/ Fibro og Brystkreft:

Helt semester (16 uker):  2240kr

Halvt semester (8 uker): 1200kr


Parkinson/MS:                   1700kr

(kun 16 uker, forutsetter

medlemskap i Parkinson

eller MS foreningen, faktua

sendes ut av

Parkinsonforeningen)                                

   

LHL Vest hel sesong:       1120kr

LHL Vest halv sesong:     600kr


LHL Syd:

Betaler full kursavgift ved oppstart, men sender kvittering til lokallagets kasserer for å motta godtgjørelse ved årets slutt.


Vi er i ferd med å legge om bookingsystemet vårt. Høstens kurs vil bli lagt ut på hjemmesiden i god tid før kursoppstart.


De som skal inn via Pirbadet Fysioterapi, møter opp i Pirbadet Fysioterapi sin resepsjon ved kursoppstart.


Alle deltagere som skal inn via Pirbadets hovedinngang, må ha adgangskort. Du får dette adganskortet ved kursoppstart og skal bruke dette kortet hver gang. Glemmer du kortet, ligger det reservekort på enden av skranken til Pirbadet i konvolutt godt merket HB1 eller HB2. Husk å ta riktig billet til riktig basseng!